Pomoc Ukrainie – 05.03.2022

05.03.2022 – 20:30
[ENG] End of day two

[PL] Koniec dnia drugiego.

05.03.2022 – 17:35
[ENG] Thanks to the kindness of the Empire Group, our logistics centre is located in Vilvoorde, from where the sorted products leave. Everything is checked, labelled and packed, so that no one has to do this at the destination, but only to pass it on. Food and hygiene products go to the Polish Red Cross, Warsaw branch, where they will be forwarded to other Polish Red Cross facilities across the country and to Ukraine. Medical supplies go directly to the Doctors who work in Ukraine. Day two of our joint work, Belgian Poles and Belgians. Huge thanks!
At this moment, 50 pallets are ready to be loaded onto trucks.

[PL] Dzieki uprzejmosci Empire Group, w Vilvoorde znajduje się nasze Centrum Logistyczne, to stamtąd wyjeżdżają posortowane produkty. Wszystko jest sprawdzone, opisane i zapakowane, tak by w miejscu docelowym nikt już tego nie musiał robić a jedynie przekazać dalej. Żywność i środki higieniczne trafia do PCK, oddział w Warszawie, tam zaś zostaną przekazane do innych placówek PCK w całym kraju i do Ukrainy. Środki medyczne trafiają bezpośrednio do Lekarzy, którzy działają w Ukrainie. Dzień drugi naszej, wspólnej pracy, Polonio Belgijska i Belgowie. Ogromne dzięki!
Na ten moment jest gotowych 50 palet do załadowania na TIR’y.

05.03.2022 – 15:35
[ENG] In our Centre in Etterbeek there is a lot going on, literally, parcels from every corner of Belgium. There are a lot of Poles, but not much less Belgians! Long-term food, bandages, medicines, nappies for children, powdered milk or cardiographs. We are currently supported by 40 volunteers in Brussels and Vilvoorde, there are 2 people in the headquarters’ command centre who run the hotline, answer Messenger, emails, maintain the website and coordinate the questions related to logistics.

[PL] W naszym Centrum w Etterbeek dzieje się i to bardzo dużo, dosłownie, spływają paczki z każdego zakątka Belgii. Polaków jest dużo, ale Belgów nie wiele mniej! Żywność długoterminowa, opatrunki, bandaże, lekarstwa, pieluchy dla dzieci, mleko w proszku czy kardiografy. Obecnie wspiera nas 40 wolontariuszy w Brukseli i Vilvoorde, w centrum dowodzenia Sztabu są 2 osoby, które prowadzą infolinię, odpisują na Messenger, na maile, prowadzą stronę internetową oraz koordynują pytania związane z logistyką.

05.03.2022 – 13:00
[ENG] The Ambassador of the Republic of Poland in Brussels, H.E. Mr Rafał Siemianowski, together with the Chargé d’Afaires of Ukraine, Mr Yehor Pyvovarov, visited our Universe Centre of the Help Centre Belgium in Brussels. 

[PL] Ambasador RP w Brukseli J.E. Rafał Siemianowski w raz z Chargé d’Afaires Ukrainy Pan Yehor Pyvovarov odwiedzili nasze Centrum Wszechświata Sztabu Pomocy Belgia w Brukseli.

05.03.2022 – 09:00
[ENG] Loading in Vilvoorde has been going on since morning, the first transport has left for Caritas Zamość (1.5t)

[PL]  Załadunek w Vilvoorde trwa od rana, pierwszy transport wyruszył do Caritas Zamość. (1.5t)

Możesz również polubić…