Pomoc Ukrainie – 04.03.2022

04.03.2022 – 20:10
[ENG] The „Universe Centre” of Help Centre Belgium in Brussels at the end of day one.

[PL]  Centrum Wrzechswiata Sztabu Pomocy Belgia w Brukseli pod koniec pierwszego dnia.

04.03.2022 – 18:10
[ENG] The „Universe Centre” of Help Centre Belgium in Brussels currently.

[PL]  Centrum Wrzechswiata Sztabu Pomocy Belgia w Brukseli obecnie.

04.03.2022 – 17:30
[ENG] Vilvoord hall – day one, great mobilisation of people. Thank you very much! We are ready!

[PL]  Hala w Vilvoord – dzień pierwszy, wspaniała mobilizacja ludzi. Bardzo dziękujemy! Jesteśmy gotowi!

04.03.2022 – 17:00
[ENG] We have received this before the opening of the Centre. We are officially open in 3 minutes.

[PL] Dostaliśmy to wszystko przed otwarciem. Otwieramy oficjalnie za 3 minuty.

04.03.2022 – 12:30
[ENG] Medical order received!

[PL] Zamówienie medyczne odebrane!

04.03.2022 – 11:45
[ENG] Our Universe Centre is ready to receive donations, please invite small transports today after 5pm until 8pm

Large transports please contact us on 02 315 81 13 from 4pm or 02 315 42 00

[PL] Nasze Centrum Wszechświata jest gotowe na przyjmowanie darów, zapraszamy dziś małe transporty po godzinie 17:00 do godz. 20:00

Duże transporty prosimy o kontakt pod 02 315 81 13 od godziny 16:00 lub 02 315 42 00

Możesz również polubić…